Nazovite nas 0800 99 99 06
Kontaktirajte nas ivkom-plin@ivkom-plin.hr

Novosti

Obavijest i uputa HERA-e
9. rujna 2022. Komentari - 0
Obavijest i uputa HERA-e u dijelu promjene opskrbljivača u obvezi javne usluge - kućanstva.
Obavijest o stanju plinomjera
27. lipnja 2022. Komentari - 0
Molimo sve korisnike koje nismo zatekli na adresi prilikom očitanja plinomjera, da sami dostave tražene podatke na tel. 042/770-550, ili internet prijavom stanja na http://www.ivkom-plin.hr najkasnije do 08.07.2022. godine.

Registar nabave

Sukladno članku 6. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1.siječnja 2018. godine, naručitelj je dužan ustrojiti registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna u roku od 30 dana od dana sklapanja prvog ugovora ili okvirnog sporazuma te je isti obvezan ažurirati prema potrebi, a najmanje jednom u 6 mjeseci.

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Ivkom-Plin d.o.o., ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave 2018.

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave 2017.

Registar ugovora odluke naručitelja 2017.

Sklopljeni ugovori odluke naručitelja 2016.

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave 2016.

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave 2015.

Sklopljeni ugovori bagatelne nabave 2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma za 2015.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma za 2014.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma za 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnog sporazuma za 2012.

Pregled sklopljenih ugovora u 2011.

Pregled sklopljenih ugovora u 2010.