Nazovite nas 0800 99 99 06
Kontaktirajte nas ivkom-plin@ivkom-plin.hr

Distribucijsko područje

Ivkom-plin d.o.o. za distribuciju i opskrbu plinom ima koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Grada Ivanca, dio Grada Novog Marofa (naselja Završje, Filipići i Bela), te Općine Klenovnik. Također Ivkom-plin d.o.o. posjeduje koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava na području Općine Donja Voća. Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) izdala je trgovačkom društvu Ivkom-plin d.o.o. dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti distribucije i opskrbe plinom.

Ivkom-plin d.o.o. preuzima zemni plin od glavnog dobavljača tvrtke Prirodni plin d.o.o. standardne kvalitete (metan 97,29%, etan 0,72%, propan 0,36%, dušik 0,89% i drugi dodaci), ugovorene toplinske vrijednosti 33.338,35 kJ/Nm³, a koja neznatno varira.

Opskrba plinom na distribucijskom području Grada Ivanca i Općine Klenovnik te dijela grada Novi Marof, distributera Ivkom-plin d.o.o. Ivanec, riješena je dobavom plina od mjerno redukcijske stanice Cerje Tužno, odnosno mjerno redukcijske stanice Ivanec.

Visokotlačni plinovod Varaždin - Cerje Tužno je izgrađen 1983. godine, a daljna izgradnja do Ivanca i Lepoglave završena je 1988. godine. Od 1989. godine pa do 1997. godine intezivno je građena plinska razvodna mreža.

Distribucijsko područje Ivanec, vezano na mjerno redukcijsku stanicu Ivanec, obuhvaća naselja Grada Ivanca: Ivanec, Bedenec, Gečkovec, Horvatsko, Ivanečki Vrhovec, Ivanečko Naselje, Ivanečka Željeznica, Jerovec, Kaniža, Lančić, Prigorec, Punikve, Ribić Breg, Salinovec, Vitešinec i Vuglovec; te naselja Općine Klenovnik: Klenovnik, Dubravec, Lipovnik i Plemenšćina.

Distribucijsko područje Cerje Tužno, vezano na mjerno redukcijsku stanicu Cerje Tužno obuhvaća naselja Grada Ivanca: Cerje Tužno, Gačice, Lukavec, Margečan, Osečka, Pece, Seljanec i Stažnjevec; te naselja Grada Novi Marof: Bela, Filipići i Završje.

Razvodni plinski sustavi projektirani su i izgrađeni od plinskih čeličnih ili polietilenskih cijevi, koje osiguravaju dovoljnu količinu plina za sadašnju potrošnju, za potencijalne buduće potrošače, na izvedenoj mreži te osiguravaju predvidive potrebe do 2020. godine.

GRAFIČKI PRIKAZ DISTRIBUCIJSKOG PODRUČJA