Nazovite nas 0800 99 99 06
Kontaktirajte nas ivkom-plin@ivkom-plin.hr

Cijena plina

Javna usluga opskrbe plinom GPZ cijena plina od 01.04.2022. do 31.12.2022. i za razdoblje od 01.01.-31.03.2023.

Hrvatska regulatorna agencija je 7. ožujka donijela odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 1. travnja do 31. prosinca 2022., te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.(NN 32/22)


Usluga opskrbe plinom – način formiranja cijene prirodnog plina

Cijena prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formira se na osnovu pojedinačnog ugovora o opskrbi plinom između Ivkom – plin d.o.o. Ivanec kao opskrbljivača i krajnjeg kupaca prirodnog plina sukladno čl. 4. i čl. 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 50/18).

IVKOM-PLIN d.o.o. iz Ivanca obavještava svoje kupce da cijene definirane ugovorom o opskrbi plinom ostaju na snazi do 30.09.2022.,  a zbog mjera koje je donijela Vlada RH doći će do značajnog smanjenja cijene plina u periodu do 30. rujna 2022..


Javna usluga opskrbe plinom GPZcijena plina od 01.01.2022. do 31.03.2022.

Krajnja cijena plina za kućanstva u obvezi javne usluge utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA (NN144/21) (odluka).

Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge ima mogućnost određivanja cijene koja je manja ili jednaka od cijene propisane od strane regulatora HERA-. Gradska plinara Zagreb kao odabrani opskrbljivač u obvezi javne usluge na distributivnom području Ivkom-plin-a donio je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.01.2022.g. do 31.03.2022.g. kojom je određena cijena ista kao i cijene propisane od strane regulatora.


Javna usluga opskrbe plinom GPZ -cijena plina od 01.04.2021. do 31.12.2021.

Krajnja cijena plina za kućanstva u obvezi javne usluge utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA (NN 28/21) (odluka).

Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge ima mogućnost određivanja cijene koja je manja ili jednaka od cijene propisane od strane regulatora HERA-. Gradska plinara Zagreb kao odabrani opskrbljivač u obvezi javne usluge na distributivnom području Ivkom-plin-a donio je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.04.2021.g. do 31.12.2021.g. kojom je određena cijena ista kao i cijene propisane od strane regulatora.


Javna usluga opskrbe plinom Ivkom-plin  - cijene plina od 01.01.2021. do 31.03.2021.

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

Opskrbljivači plinom imaju mogućnost određivanja cijene koja je manja od cijene propisane od strane regulatora HERA-e, te je IVKOM – PLIN d.o.o. donio Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od01.01.2021.g. do 31.03.2021.g. kojom je određena manja cijena od cijene propisane od strane regulatora.


Cijena plina (01.01.2021.-31.03.2021.)

Cijena plina (01.04.2020. - 31.12.2020.)

Cijena plina (01.04. - 31.12.2019. te 01.01.2020. do 31.03.2020.)

Cijena plina (01.08. - 31.12.2018. te 01.01.2019. do 31.03.2019.)

Cijena plina (01.04. - 31.12.2017.)

Cijena plina (01.01. - 31.03.2016.)

Cijena plina (01.04. - 31.12.2015.)

Vaš izračun potrošnje plina!