za distribuciju i opskrbu plinom

Nema gospodarskih subjekata s kojima Ivkom-Plin d.o.o. iz Ivanca ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi na temelju odredaba članka 76. i 77. Zakona o javnoj nabavi (NN120/16).

 

Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika IVKOM-PLIN d.o.o.  u postupcima javne nabave

Sukob interesa

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)