za distribuciju i opskrbu plinom

Plin osnovni podaci

SAVJETI DISTRIBUTERA:

 

Imate ugrađeni bojler ili etažni grijač u kupaonici? Ako imate, dužni ste obratiti pažnju na sljedeće:

Svi dosadašnji slučajevi trovanja ugljičnim monoksidom, kao produktom neispravnog izgaranja zemnog plina, dogodili su se u kupaonicama.

 

 • bojler ili etažni grijač mora biti spojen na kućni dimnjak na istom katu na kojem je i postavljen

 

 • minimalna djelotvorna visina dimnjaka mora biti 4 metra (to znači od mjesta priključenja dimovodne cijevi trošila u dimnjak do vrha dimnjaka)

 

 • Vaš ovlašteni dimnjačar trebao Vam je izdati atest za Vaš dimnjak prije priključenja plinskog trošila

 

 • na vratima kupaonice dužni ste ugraditi dozračni i odzračni otvor (2x150 cm²) ili vanjski otvor (na zidu kupaonice prema slobodnom prostoru presjeka 2x75cm² (150cm²))

 

 • ukoliko posjedujete odzračni sustav, obavezno imajte otvorenu rešetku

 

 • pripremu tople vode za kupanje (punjenje kada) radite kod otvorenih vratiju kupaonice, prozračite kupaonicu i tek nakon toga pristupite kupanju

 

 • ne zaključavajte se u kupaonicu prilikom kupanja ili tuširanja, jer ukoliko vam pozli, ukućani će vam priskočiti u pomoć

 

 • posebno budite oprezni kod upotrebe bojlera i etažnog grijača za vrijeme vjetrovitog vremena, jer se najčešće trovanje ugljičnim monoksidom događa kod takvih uvjeta, dimnjaci, koji se kod normalnih vremenskih uvjeta ponašaju ispravno, kod nevremena postaju nefunkcionalni i izgarni plinovi ostaju ili se vraćaju u kupaonicu

 

 • ukoliko ste samostalno ugradili bojler ili etažni grijač u svoju kupaonicu, obavezno pozovite distributera plina da provjeri i ispita ispravnost dozračivanja i priključka na dimnjak. Distributer plina će to obaviti besplatno, sve u svrhu vaše sigurnosti.

 

 • Obavezno tražite i omogućavajte kontrolu i čišćenje dimnjaka i dimovodnih priključaka od strane ovlaštenog dimnjačara.

 

 • Servisirajte plinske bojlere i etažne grijače, jer time štedite energiju, postižete ispravnu funkciju trošila i sprečavate stvaranje štetnih izgaranih plinova, koji mogu prouzročiti vaše trovanje u kupaonici.

 

 • Za izgaranje 1 m³ plina treba 10 m³ zraka, što zajedno daje oko 11 m³ dimnih plinova. Jeste li osigurali dovoljno zraka, ispravni sustav dozračivanja, odzračivanja i odimnjavanja?

 

 • Nepridržavanjem preporučenih uvjeta sigurnosti u vašoj kupaonici postajete suodgovorni kod eventualnih nesreća trovanjem vas i vaših ukućana. Mislite li na sigurnost svoje djece? Oni su najugroženiji prisustvom ugljičnog monoksida.

 

 • Ugljični monoksid je plin bez boje, okusa i mirisa, otrovan spaja se s hemoglobinom u krvi, spaja se s kisikom. Već 0,2% ugljičnog monoksida u udahnutom zraku uzrokuje smrt. Nastaje uvijek pri gorenju ugljika i ugljikovih spojeva ako nema dovoljno kisika (nepotpuno sagorijevanje). Laganiji je od zraka i u kupaonici se puni od stropa prema dolje.

 

 • Jeste li možda mijenjali drvenu stolariju plastičnom? Time ste vjerojatno narušili prijašnji sistem dozračivanja i strujanja zraka u svojoj kupaonici i stambenom prostoru. Pozovite distributera plina na provjeru novih uvjeta.

 

 • Ukoliko zamjećujete bilo koju navedenu nepravilnost u svojoj kupaonici, obratite se na dežurnu službu distributera plina na telefon 770-550 koji će evidentirati vašu prijavu i besplatno doći u kontrolu ispravnosti vaše kupaonice.

 

 

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)