za distribuciju i opskrbu plinom

 • Opći uvjeti opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13)
 •  Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 158/13)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 158/13)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine, br. 158/13)
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (Narodne novine, br. 158/13)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 158/13)
 • Pravilnik o organizaciji tržišta prirodnog plina (Narodne novine, br. 126/10, 128/11, 88/12, 29/13)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (Narodne novine, br. 50/09, 88/12)
 • Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/09)
 • Tarifni sustav za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (Narodne novine, br. 151/08, 13/09, 2/11)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 104/13)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (Narodne novine, br. 85/13, 158/13)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb (Narodne novine, br. 102/13)
 • Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca (Narodne novine, br. 49/12)
 • Odluka o dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 92/09)
 • Odluka o visini tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina (Narodne novine, br. 73/09)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 27/10)
 • Pravilnik o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (Narodne novine, br. 137/11, 12/12, 15/12)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (Narodne novine, br. 38/12)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (Narodne novine, br. 31/15) Odlluka stupa na snagu 1.travnja 2015.
 • Odluka o cijeni plina po kojoj je proizođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina(Narodne novine, br. 28/15) Odlluka stupa na snagu 1.travnja 2015.
 • Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (Narodne novine, br. 28/15) Odlluka stupa na snagu 1.travnja 2015.
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (Narodne novine br. 155/14)
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE, 12/2014)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (PLINACRO, 12/14)
 • Pravila korištenja sustava skladišta plina (Podzemno skladište plina d.o.o. 12/2014)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki  za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (Narodne novine, br. 38/15, 28/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za 2015. godinu (Narodne novine, br. 155/14)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (Narodne novine, br. 22/14)

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)