za distribuciju i opskrbu plinom

Plin osnovni podaci

PREPORUKE DISTRIBUTERA:

 

  • sa svim promjenama i radovima na plinskoj instalaciji mora biti upoznat Vaš distributer zemnog plina.

 

  • nepravilan rad dimovodne instalacije na koju su priključena plinska trošila, uzrokuje stvaranje otrovnog ugljičnog monoksida (CO). Redovito ispitivanje dimnjaka povjerite ovlaštenom dimnjačaru.

 

  • nepravilno postavljeno plinsko trošilo u vašoj kupaonici i u odnosu na obujam prostora uzrokuje nepravilno izgaranje plina, a time i stvaranje ugljičnog monoksida (CO). Radove povjerite ovlaštenim plinoinstalaterima.

 

  • neredovito servisiranje plinskih uređaja može prouzročiti njihovu eksploziju ili nepravilno izgaranje plina. Redovito servisirajte plinske uređaje kod ovlaštenih servisera.

 

  • plinski uređaj za izgaranje 1m³ zemnog plina treba oko 10 m³ zraka. Nikada ne zatvarajte dozračne otvore za dovod zraka i odzračne otvore za odvod štetnih plinova, posebno u kupaonicama.

 

  • nedopuštena uporaba plinskog štednjaka za grijanje prostora uzrokuje stvaranje ugljičnih monoksida (CO). Štednjak se smije koristiti samo za kuhanje, a nikada za grijanje prostora. Preduga uporaba plinskog bojlera koji nije priključen na dimovodnu instalaciju ili nije fasadne izvedbe također uzrokuje stvaranje ugljičnog monoksida (CO). Ovu vrstu bojlera ukoliko ih imate od prije, smijete koristiti samo do 15 minuta za pranje suđa inače ih treba priključiti na dimovodnu instalaciju.

 

  • mali prostori (kupaonice) u koje se smiju postavljati plinski uređaji (bojleri, grijalice) moraju imati otvore za dovod zraka za izgaranje (na vratima kupaonice ili vanjskom zidu) i za provjetravanje, odnosno prozračivanje. Bez dovoljno kisika u kupaonici u velikoj ste opasnosti. Svaki ovlašteni plinoinstalater upoznat je s ovim zahtjevom.

 

 

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)