za distribuciju i opskrbu plinom

Matični broj: 2332264

OIB: 95193122518

Trgovački sud Varaždin Tt-08/39-2

MBS: 070081981,

djelatnost: 3522

Osnivač: Ivkom d.d. (MBS: 070000553)

 

IBAN: HR7823600001102524731 ZABA

 

Direktor: Putar Darko, dipl.ing.stroj.

 

Temeljni kapital 2.291.800,00 kuna (uplaćen u cijelosti).

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)