za distribuciju i opskrbu plinom

Uvid u popis gradova i općina u kojima obavljamo distribuciju plina možete naći na niže navedenoj poveznici.

 

iPlin

Donacije

Izvješća

Izjava o pristupačnosti

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)