za distribuciju i opskrbu plinom

Ivkom-plin d.o.o.

Vladimira Nazora 96/B

42 240 Ivanec

 

e-mail: ivkom-plin@ivkom-plin.hr

 

Telefon: 042 770 550

Fax: 042 781 307

 

Direktor: 042 770 565

Voditelj poslova provjere ispravnosti plinskih instalacija: 042 770 557

Voditelj sektora općih poslova i nabave: 042 770 566

Rukovoditelj financijskih i računovodstvenih poslova: 042 770 555

Stručnjak zaštite na radu: 042 770 571

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 042 770 566, e-mail: petra.stajcer@ivkom.hr

 

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)