za distribuciju i opskrbu plinom

Plin osnovni podaci

MJERE OPREZA KAD OSJETITE MIRIS PLINA:

 

Odmah ugasiti sve plamene!

 

Odmah otvoriti sve prozore i vrata!

 

Odmah zatvoriti zapor plinomjera ili glavni zapor u ormariću ili podrumu!

 

U prostorije u kojima se osjeća miris plina, ne ulaziti s otvorenim plamenom, svjetlom ili zapaljenom cigaretom!

 

Ne paliti šibicu ili upaljač!

 

Ne uključivati električnu sklopku!

 

Ne izvlačiti električni utikač!

 

Ne uključivati električna zvonca ili pozivati liftove!

 

Ne pušiti!

 

Nakon zatvaranja glavnog zapora - provjeriti jesu li sve plinske armature zatvorene, a otvorene treba zatvoriti!

 

Svjetlo se smije paliti tek tada, kada se više ne osjeća miris plina!

 

Ne smijemo se pouzdati samo u vlastito osjetilo mirisa, već pozvati i druge osobe!

 

Nakon što su zatvorene sve plinske armature, treba odmah obavijestiti distributera plina. Distributeru plina treba prijaviti i pojavu slabijeg mirisa plina, za koju se ne može pronaći uzrok!

 

Ukoliko miris plina dolazi iz prostora (zaključani stan) koji do daljnjega nisu pristupačni, tada treba odmah obavijestiti policiju i vatrogasce, koji imaju pravo ulaženja; istovremeno obavijestiti i distributera plina!

 

Ako se pretpostavlja izlaženje plina u podrumu, tada podrum treba dobro prozračiti, i obavijestiti ukućane, a istovremeno i distributera plina!

 

Smetnje ili štete na plinskoj instalaciji nitko ne smije otklanjati sam! Takve zahvate smiju obavljati samo stručne osobe, a to su ovlašteni stručnjaci distributera plina, ili ovlaštenog plinoinstalatera!

 

Mjesto oštećenja treba učiniti pristupačnim!

 

 

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)