za distribuciju i opskrbu plinom

Plin osnovni podaci

Propisani parametri standardne kvalitete plina

 

Izmjereni parametri kvalitete plina za ulaze u distribucijski sustav

 

 

Utvrđena donja ogrjevna vrijednost:

 

MRS IVANEC:

MRS CERJE TUŽNO

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)