za distribuciju i opskrbu plinom

NOVOSTI I OBAVIJESTI

25.03.2019.

HERA je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu za opskrbe plinom za razdoblje od 01.04.2019. do 31.12.2019., te za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020.

01.10.2018.

Servisirajte plinske bojlere i etažne grijače, jer time štedite energiju, postižete ispravnu funkciju trošila i sprečavate stvaranje štetnih izgarnih plinova, koji mogu prouzročiti Vaše trovanje u kupaonici. Obavezno tražite i omogućavajte kontrolu čišćenja dimnjaka i dimovodnih priključaka od strane ovlaštenog dimnjačara.

03.08.2018.

HERA je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu za opskrbe plinom za razdoblje od 01.08.2018. do 31.03.2019.

15.12.2017.

HERA je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

28.12.2016.

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski sustav za regulacijsko razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)