za distribuciju i opskrbu plinom

NOVOSTI I OBAVIJESTI

24.06.2020.

Obavještavamo Vas da Ivkom-Plin d.o.o. 25.06.2020. počinje s očitanjem potrošnje plina, molimo Vas da stanje brojila javite na tel. 042/770-550, ili prijavite putem obrasca na http://ivkom-plin.hr/prijava.html

24.03.2020. VAŽNO!!! NOVA CIJENA PLINA

Obavještavamo Vas da od 01.04.2020. stupaju na snagu nove cijene plina za kućanstva. Kao opskrbljivač u obvezi javne usluge odlučili smo se za nabavku plina na tržištu što je rezultiralo nižom cijenom za kupce u odnosu da smo plin nabavili po reguliranim uvjetima od HEP-a. U prosjeku nove cijene su 5,54% niže u odnosu na dosadašnje. Ivkom-plin d.o.o. i dalje će se truditi osigurati Vam sigurnu opskrbu plinom po najpovoljnijim uvjetima.

OČITANJE!!!

Zbog novonastale situacije sa korana virusom obavještavamo Vas da nećemo očitavati plin te Vas naljepše molimo da u razdoblju od 27.03. do 06.04.2020. sami očitate potrošnju na plinomjeru i javite tražene podatke na tel. 042/770-550 ili internet prijavom stanja na

http://ivkom-plin.hr/prijava.html preko naše web stranice.

 

23.03.2020.

Ivkom-plin d.o.o. je donio odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.04. do 31.12.2020.

16.03.2020.

Poštovani korisnici!

U svrhu prevencije širenja zaraze koronavirusom covid-19, savjetujemo Vam da u sljedećim danima dolazite u prostorije Ivkom-plina samo u neodgodivim i neophodnim slučajevima. Svakako preporučujemo prvo nazvati na tel. 770-550.

Molimo Vas da kod ulaska u zgradu koristite dezinfekcijska sredstva i poštujete proceduru ulaska.

Ivkom-plin d.o.o. poduzima sve mjere za prevenciju koronavirusa u skladu s preporukama nadležnih tijela, vodeći računa o sigurnoj i kontinuiranoj opskrbi plinom.

25.03.2019.

HERA je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu za opskrbe plinom za razdoblje od 01.04.2019. do 31.12.2019., te za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020.

01.10.2018.

Servisirajte plinske bojlere i etažne grijače, jer time štedite energiju, postižete ispravnu funkciju trošila i sprečavate stvaranje štetnih izgarnih plinova, koji mogu prouzročiti Vaše trovanje u kupaonici. Obavezno tražite i omogućavajte kontrolu čišćenja dimnjaka i dimovodnih priključaka od strane ovlaštenog dimnjačara.

03.08.2018.

HERA je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu za opskrbe plinom za razdoblje od 01.08.2018. do 31.03.2019.

15.12.2017.

HERA je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

28.12.2016.

Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski sustav za regulacijsko razdoblje od 2017. do 2021. godine.

Prijava stanja

plinomjera

Cijena plina

Izračun potrošnje plina

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)