za distribuciju i opskrbu plinom

PREPORUKE:

 

U sustavu izgaranja plinskih goriva, dimnjak ima veliku važnost. Obavezno tražite i omogućavajte kontrolu i čišćenje dimnjaka i dimovodnih priključaka od strane ovlaštenog dimnjačara.. Dužni ste omogućiti ovlaštenom dimnjačaru da pregleda dimovodnu instalaciju te za izvršeni posao izda potvrdu o ispravnosti.

 

Kod prvog puštanja plinskog bojlera/kotla u rad potrebno je pribaviti ATEST dimovodne instalacije na koju se priključuje trošilo.

 

Ovlašteni dimnjačar na distributivnom području grada Ivanca

 

DIMAX j.d.o.o.

Miroslava Krleže 1/2,

42000 Varaždin

tel: 091 2231 562

 

općine Klenovnik:

 

DIMAX j.d.o.o.

Miroslava Krleže 1/2,

42000 Varaždin

tel: 091 2231 562

 

 

Ovlašteni dimnjačar za distributivno područje grada Novog Marofa (Završje Podbelsko, Bela i Filipići):

 

NOVOKOM d.o.o.

Zagorska 31

42220 Novi Marof

tel/fax: 042/205 392

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)