za distribuciju i opskrbu plinom

Javna usluga opskrbe plinom - cijena plina od 01.04.2021. do 31.12.2021.

 

Krajnja cijena plina za kućanstva  u obvezi javne usluge utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA (NN 28/21) (odluka).

Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge ima mogućnost određivanja cijene koja je manja ili jednaka od cijene propisane od strane regulatora HERA-. Gradska plinara Zagreb kao odabrani opskrbljivač u obvezi javne usluge na distributivnom području Ivkom-plin-a donio je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.04.2021.g. do 31.12.2021.g. kojom je određena cijena ista kao i cijene propisane od strane regulatora.

 

 

Javna usluga opskrbe plinom – cijene plina od 01.01.2021. do 31.03.2021.

 

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

Opskrbljivači plinom imaju mogućnost određivanja cijene koja je manja od cijene propisane od strane regulatora HERA-e, te je IVKOM – PLIN d.o.o. donio Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.03.2021.g. kojom je određena manja cijena od cijene propisane od strane regulatora.

 

 

 

Usluga opskrbe plinom – način formiranja cijene prirodnog plina

 

Cijena prirodnog plina za krajnje kupce koji ne koriste opskrbu plinom u obvezi javne usluge i zajamčene opskrbe formira se na osnovu pojedinačnog ugovora o opskrbi plinom između Ivkom – plin d.o.o. Ivanec kao opskrbljivača i krajnjeg kupaca prirodnog plina sukladno čl. 4. i čl. 6. Općih uvjeta o opskrbi plinom (NN 158/13).

 

 

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)