za distribuciju i opskrbu plinom

Javna usluga opskrbe plinom - cijena plina od 01.04.2021. do 31.12.2021.

 

Krajnja cijena plina za kućanstva  u obvezi javne usluge utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA (NN 28/21) (odluka).

Opskrbljivač plinom u obvezi javne usluge ima mogućnost određivanja cijene koja je manja ili jednaka od cijene propisane od strane regulatora HERA-. Gradska plinara Zagreb kao odabrani opskrbljivač u obvezi javne usluge na distributivnom području Ivkom-plin-a donio je Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.04.2021.g. do 31.12.2021.g. kojom je određena cijena ista kao i cijene propisane od strane regulatora.

 

Cijena plina (01.01.2021.-31.03.2021.)

Cijena plina (01.04.2020. - 31.12.2020.)

Cijena plina (01.04. - 31.12.2019. te 01.01.2020. do 31.03.2020.)

Cijena plina (01.08. - 31.12.2018. te 01.01.2019. do 31.03.2019.)

Cijena plina (01.04. - 31.12.2017.)

Cijena plina (01.01. - 31.03.2016.)

Cijena plina (01.04. - 31.12.2015.)

 

Vaš izračun potrošnje plina!

Dežurna služba - prijava kvara

042 770 550 ili 099 2 770 550

 

Dežurna služba na raspolaganju je  24 sata, svaki dan u godini

0800 99 99 06 (besplatni telefon)